Intensivt personligt læringsforløb

INTENSIVT PERSONLIGT LÆRINGSFORLØB

For dig der vil stå styrket i dit arbejdsliv

Intensivt personligt læringsforløb

Vores liv har på et halvt år ændret sig med en hastighed og voldsomhed, som de fleste af os kun vil have oplevet i personlige krisesituationer. Mens den globale krise fortsætter, næres vores oplevelse af tab og uforudsigelighed og risikerer at trænge vores motivation, handlekraft og glæde i bund. Samtidig åbner håbet om andre tider op for nye muligheder – både for den enkelte og for organisationen

Derfor inviterer vi dig med i en personlig læringsgruppe. Gennem et struktureret forløb tager vi sammen livtag med de udfordringer, du og andre i gruppen møder på arbejde i denne brydningstid. Sammen arbejder vi med at bruge dét, der udfordrer os, til personlig læring, så du kommer til at opleve at stå stærkere og blive klogere på dig selv.

Hvad arbejder vi med?

Forløbet er baseret på egen og fælles refleksion. Du vil opleve, at dine handlinger i nutiden, kobles til dét der er gået forud, og dét du håber, vil komme. Efterhånden som forløbet skrider frem, vil sammenhænge og mønstre i såvel dit eget liv, som i din organisation og i samfundet komme til at stå tydeligt frem. På den måde får vi både fat i de udfordringer, du oplever nu og her, og i de problemer, der har fulgt dig længe.

  • Vi tager afsæt i de konkrete erfaringer, du har gjort dig det seneste år.
  • Vi forbinder dine erfaringer fra den nuværende og tidligere situationer til de vaner og normer, der præger dig og din måde at tænke og handle på generelt.
  • Vi baner vej for, at du forstår, hvad din måde at tænke og handle på hindrer dig i hverdagen – og hvad den gør mulig for dig.
  • Vi skaber opmærksomhed på, hvad du skal eksperimentere med for at ændre på det, du er utilpas med.
  • Vi følger effekterne af dine eksperimenter gennem forløbet og de ændringer, det giver anledning til i dit liv.

Hvad består forløbet i?

En session består af oplæg, styret samtale og fælles refleksion. Vi arbejder i grupper med max 4 deltagere. Du har derfor hver gang mulighed for at bringe din egen udfordring op. Samtidig vil du få perspektiveret dine egne måder at tænke og handle på gennem refleksion med andre om deres udfordringer. Der vil være hjemmeopgaver af 30 – 60 min. omfang mellem hver session.

Du får:
– Et intensivt, struktureret forløb
– 6 møder fordelt over 4 måneder
– Fortroligt fællesskab i en lukket gruppe
– Løbende inspiration og nærværende samtale
– Egne opgaver mellem hver session til din egen individuelle refleksion
– Et forløb der gør dig stærkere og klogere på dig selv
– Støtte til at bevare motivation, handlekraft og glæde samt udnytte muligheder i en brydningstid

Alle er velkomne. Det kræver af dig, at du er klar til at dele åbent ud af dine udfordringer, og at du formår at lytte til andre. Du er meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du er i tvivl om, hvorvidt gruppen er noget for dig. info@humanbusiness.dk, Inger Bøgh: mobil 29257717.

Sessionerne faciliteres af Jannie Rasmussen og Inger Bøgh.

Forløbet består af 6 sessioner af 3 timer kl. 8 – 11 på følgende datoer i 2021:

12.1, 27.1,, 11.2, 3.3, 25.3, 14.4

Vi mødes på Zoom, så vi er sikre på at kunne gennemføre forløbet, selvom der måtte komme nye coronarestriktioner.

Samlet pris for forløbet er 8.850 kroner, der betales ved tilmelding senest 4. janur 2021. Tilmelding er bindende. Tilmelding sker til info@humanbusiness.dk

En session består af oplæg, styret samtale og fælles refleksion. Vi arbejder i grupper med max 4 deltagere på platformen Zoom. Du skal kunne sidde uforstyrret og sætte tid af til at komme ud af sessionen. Der vil være hjemmeopgaver af 30 – 60 min. omfang mellem hver session.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Er dette udviklingsforløb ikke noget for dig?

Se vores andre udviklingsforløb her

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.