Styrk dine samtaler og skab resultater

STYRK DINE SAMTALER OG SKAB RESULTATER

Bliv bedre til at rådgive andre gennem samtaler

Styrk dine samtaler og skab resultater

Arbejder du i en funktion, hvor du har konsulent- og rådgivningssamtaler med andre, og oplever du indimellem, at du har svært ved at lukke op for samtalen, at samtalerne ”kører skævt” – eller at du sidder tilbage med spørgsmålet: ”Flyttede den snak mon noget”?

Forløbet er for alle, der arbejder med at rådgive andre gennem samtaler. Vi lægger vægt på at skabe læring ved at koble teori med praksis. Forløbet består af 3 moduler fordelt på 3 dage. Mellem hvert modul er der en begrænset mængde læsestof.

Hvad gør Human Business for dig?

På dette udviklingsforløb vil vi arbejde med, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, når vi kommunikerer med hinanden, og hvad du derfor kan gøre for at skabe gode samtaler og træde i karakter som konsulent eller rådgiver. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med, hvordan man får stillet de rigtige spørgsmål for at få armene rundt om opgaven, hvordan man får sagt sin mening uden af nedgøre den andens, og hvordan man holder fokus på sagen og det, der skaber værdi for virksomheden.

Vi lægger vægt på at prøve teknikkerne af i praksis, så du får skabt fundamentet til at anvende dem i din egen organisation.

Forløbet består af tre indbyrdes afhængige moduler, der mikser teori og træning

Udviklingsforløbet tilbydes som internt forløb efter jeres behov. Kontakt os for nærmere information.

Kontakt Inger Bøgh for at høre nærmere.

Inger@humanbusiness.dk, mobil 29 25 77 17

Uddannelsen består af tre indbyrdes afhængige moduler, som mikser teori og træning.

Er dette udviklingsforløb ikke noget for dig?

Se vores andre udviklingsforløb her

Udviklingsforløbets opbygning

Modul 1 – Positionér dig som rådgiver

– om relationer i kommunikation

Hver gang vi siger noget, giver vi ikke bare et indhold videre: Vi skaber også en relation til dem, vi taler med! På dette modul vil vi beskæftige os med, hvad det relationelle aspekt i vores kommunikation betyder for rådgivningssamtalen.

Du bliver klogere på, hvordan din egen og andres tidligere erfaringer, kulturelle baggrund og forståelse af situationen, er med til at præge samtalen. Vi vil forholde os til, hvad det betyder for den rolle du og andre tager i samtalen, og du vil lære, hvordan du gennem en forventningsafstemning før og undervejs i en samtale kan arbejde bevidst med positionerne i samtalen og træde i karakter som rådgiver. Derudover får du værktøjer og træning i at styre samtaler og ændre kursen i en samtale.

Modul 2 – Sæt dagsordenen

– om spørgsmål der skaber fokus

Må jeg stille dig et uskyldigt spørgsmål? Måske er det et spørgsmål, du selv har fået – men svaret er, at spørgsmål aldrig er uskyldige!

Hver gang vi stiller et spørgsmål, er vi med til at rette fokus et bestemt sted hen og bringe egne og andres tanker i en bestemt retning. Spørgsmål kan derfor bruges til mange forskellige ting.

På dette modul vil vi beskæftige os med, hvad man kan opnå med at stille forskellige typer spørgsmål, du vil blive introduceret til forskellige spørgeteknikker, og du vil prøve at bruge dem. Du lærer bl.a. hvordan dine spørgsmål kan sætte en ny dagsorden, skabe refleksion, bidrage til at løse et problem eller få skabt en fælles forståelse.

Modul 3 – Bliv dygtig til at improvisere

– Om refleksion og træning

Når vi lærer noget nyt, har vi i starten meget fokus på at gøre tingene rigtigt – som vi har lært dem. Det kan indimellem føles, som at have taget et par sko på, der ikke sidder helt rigtigt, indtil de bliver ”gået
til”.

På dette modul hjælper vi hinanden til at blive bedre konsultative praktikere. Vi arbejder med at gøre de nye værktøjer fra modul 1 og 2 mere til dine egne: Vi leger med variationer,  reflekterer over, hvad vi hver især har let og svært ved – og hvorfor.

Du lærer blandt andet at reflektere bevidst over din egen praksis, så du hurtigt kan blive mere komfortabel med det nye, og du får inspiration til variationer over det, du allerede har lært.

Kontakt
Har du spørgsmål til uddannelsen, så tøv ikke med at kontakte os.

Inger Bøgh
Partner

Mail:
inger@humanbusiness.dk

Mobil:
29 25 77 17

Jannie Rasmussen
Partner

Mail:
jannie@humanbusiness.dk

Mobil:
53 51 36 10