Kompleksitets- og forandringsledelse

KOMPLEKSITETS- OG
FORANDRINGSLEDELSE

Fokus på komplekse organisationer og problemstillinger

Kompleksitets- og forandringsledelse

Har du det store kørekort i kompleksitet og forandringer, så er dette udviklingsforløb ikke noget for dig. Oplever du derimod, at det indimellem er vanskeligt at navigere mellem modstridende interesser, modstridende krav eller meget forskellige opfattelser – samtidig med at du sikrer både kontinuitet, udvikling og forandring under disse vilkår – så læs videre.

I forløbet arbejder vi med komplekse organisationer og problemstillinger i teori og praksis. Vi udfordrer vores egne grundlæggende forståelser af, hvad organisationer er for størrelser – som afsæt for at danne nye billeder, der kan tilbyde andre handlemuligheder for dig som leder eller konsulent.

Du får konkrete modeller og værktøjer til at reflektere over og handle på problemstillinger i din egen organisation. Efter endt forløb kan du designe udviklingsprocesser på makro- og mikroniveau, der skaber balance mellem kontinuitet og forandring.

Endelig bliver du trænet i at forstå, hvad du selv og andre er med til at skabe, og hvad det betyder for organisationen som helhed.

Hvad gør Human Business for dig?

Vi lægger vægt på at skabe læring ved at koble teori med den enkelte leders praksis. Udviklingsforløbet starter med en afklaringssamtale og består af tre moduler på tilsammen 6 dage. Mellem hvert modul er der coaching, en hjemmeopgave relateret til egen praksis, samt en mindre mængde teoretisk læsestof.

Du vil opleve at få helt nye perspektiver på både din organisation og organisatoriske forandringer – som afsæt for et bredere handlingsrepertoire. Kaospilot bliver du ikke – derimod kan du godt kalde dig ”kompleksitetsnavigatør”.

Forløbet består af tre moduler, en indledende afklaringssamtale med fokus på dine læringsmål samt coachingsamtaler mellem hvert modul. Du skal desuden være parat til at indgå i et læringsmakkerskab med en af de andre deltagere. Endelig vil der være en begrænset mængde læsestof primært i form af artikler til hvert modul.

Udviklingsforløbet tilbydes som internt forløb efter jeres behov. Kontakt os for nærmere information.

Kontakt os gerne for tilmelding eller for at høre nærmere.

Udviklingsforløbet er tilrettelagt som tre moduler og afholdes som internat.

Forud for det første modul inviterer vi deltagerne til individuelle afklaringsmøder med en af underviserne, og mellem modulerne afholdes coachingsamtaler. Tid og sted for samtalerne aftales med den enkelte deltager forud for forløbet.

Er dette udviklingsforløb ikke noget for dig?

Se vores andre udviklingsforløb her

Udviklingsforløbets opbygning

Modul 1 (2 dage)

Indledende afklaringssamtale

Ledelse i kompleksitet
Dagens orden er komplekse problemstillinger, konstant skiftende perspektiver og nye trends at navigere ud fra. På dette første modul introduceres du til forskellige teoretiske perspektiver på kompleksitet i organisationer.

Vi arbejder med, hvordan man kan forstå sin egen organisation fra et kompleksitetsperspektiv. Vi veksler mellem oplæg, træning og sparring i makkerpar.

Du bliver klogere på, hvordan dine egne grundlæggende antagelser og dine præferencer spiller ind på din forståelse af det, der sker og du får værktøjer og metoder til at være i kompleksiteten, forstå den og finde nye veje i den.

Modul 2 (2 dage)

Hjemmeopgave og coaching

Forandringsledelse i kompleksitet
Er forandring undtagelsen i en ellers stabil verden – eller er det omvendt – er stabilitet undtagelsen i en konstant strøm af forandring?

På dette modul retænker vi organisatorisk forandring og udvikling. Vi arbejder os ind i forandringerne ved både at forstå deres grundlæggende væsen og ved at forstå, hvordan individuel forandring sker.

Du bliver klogere på, hvad der får mennesker til at bevæge sig, og hvordan du kan facilitere bevægelse i den ønskede retning. Du lærer at agere smidigt og fleksibelt i forandringer, og du lærer, hvordan du kan bruge sprog og kommunikation på en måde, der understøtter dit forandringsprojekt.

Modul 3 (2 dage)

Hjemmeopgave og coaching

Vi samler trådene
En vigtig forudsætning for at kunne agere frit med nye værktøjer og metoder er træning og refleksion.

På dette modul samler vi trådene fra hele forløbet. Vi følger op på samtlige deltageres forandringsprojekter og hjælper hinanden til at tage næste skridt i processen.

Med udgangspunkt i deltagernes aktuelle situationer arbejder vi med pointer fra litteraturen fra forløbet, med det der er svært i den enkelte organisation, det der kan være svært at gøre for den enkelte, og det der giver glæde og engagement at gøre.

Kontakt
Har du spørgsmål til uddannelsen, så tag fat i os.

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Inger Bøgh
Partner

Mail:
inger@humanbusiness.dk

Mobil:
29 25 77 17

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Jannie Rasmussen
Partner

Mail:
jannie@humanbusiness.dk

Mobil:
53 51 36 10