Supervision

Supervision

Få udviklet din evne til at bruge dine erfaringer

Supervision

Forløbet retter sig mod dig, der er A&O psykolog.

Supervisionsforløbet tager afsæt i socialkonstruktionistiske og kompleksitetsteoretiske tanker og metoder. Vi arbejder i supervisionen sammen om at udvikle deltagernes evne til at agere fleksibelt i de situationer og problemstillinger, de møder i deres arbejde.

Vi tager afsæt i det, Ralph Stacey har kaldt ”practical judgement” – evnen til med afsæt i sin erfaring at træffe gode og etiske beslutninger om handling i nuet. Vi arbejder med afsæt i nedskrevne refleksive narrativer om konkrete situationer fra deltagernes hverdag, som de ønsker at blive klogere på. Med afsæt i disse faciliteres yderligere refleksion såvel individuelt som i gruppen, og der perspektiveres med teori.

Vi beskæftiger os med temaer som: Magt i organisationer, paradokser i organisationer, meningsdannelse, forandringer, grundlæggende organisationsforståelse, ledelse, konsulentrollen og psykologen som konsulent. Desuden er vi åbne for øvrige temaer, der viser sig relevante.

Hvad får du med dig?

Deltagerne øger gennem supervisionen deres bevidsthed om, hvordan egne tanker og for-forståelser spiller ind på de valg, de træffer og det, de oplever i dagligdagen. Endvidere øges bevidstheden om og opmærksomheden på de mønstre, magtrelationer og positioner, der er på spil i de sammenhænge, de arbejder i.

Om supervisionen

Forløbet afvikles over 10 hele dage (v. 4-5 deltagere) eller over 13 gange (v. 6-8 deltagere). Vi mødes ca. hver 3. uge.

Forløbet har en varighed af 60-80 timer (afhængigt af deltagerantal), hvilket omregnes til 40 eksterne gruppesupervisionstimer.

Beregning (ifht. autorisation) foretages på følgende måde af psykolognævnet:

  • Grupper på 2 personer – det fulde antal timer
  • Grupper på 3-5 personer – 2/3 af det fulde timetal
  • Grupper på 6-8 personer – ½ af det fulde timetal

Vi opfordrer både psykologer på vej mod autorisation og psykologer på vej mod specialisering til at deltage. Med afsæt i teorien vil diversitet i gruppen skabe grundlag for flere perspektiver og dermed øge din bevidsthed om dit eget ståsted og dets konsekvenser.

Forløbet afholdes i Kolding. Der oprettes løbende grupper.

Kontakt Jannie Rasmussen for tilmelding eller for at høre nærmere: Jannie@humanbusiness.dk, mobil 53 51 36 10

Pris: 26.000 kr. ex moms. Inklusiv materialer og forplejning.
Der oprettes online-forum med relevante materialer

Min. 2 – Max. 8 deltagere.
Forløbet har en varighed af 60-80 timer (afhængigt af deltagerantal)

Facilitator: Jannie Rasmussen, Cand.psyk.aut.
Specialist i A&O psykologi

Er dette udviklingsforløb ikke noget for dig?

Se vores andre udviklingsforløb her

Kontakt
Har du spørgsmål til supervisionsforløbet, så tag fat i os.

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Inger Bøgh
Partner

Mail:
inger@humanbusiness.dk

Mobil:
29 25 77 17

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Jannie Rasmussen
Partner

Mail:
jannie@humanbusiness.dk

Mobil:
53 51 36 10