Open Session: Hvordan får vi humane digitale relationer?

Open Session: Hvordan får vi humane digitale relationer?

Skubbet af Covid-19 pandemien har mange organisationer taget skridtet ind i mere digitale samarbejdsformer. Videomøder, online foredrag og webinarer er blevet hverdag mange steder. Udviklingen er kommet for at blive. Spørgsmålet er hvordan.

Efterhånden som den første begejstring og stolthed over at lykkes med at holde den kørende i en krisetid har fortaget sig, er stemningen nu mere blandet. Den digitale organisation byder ikke bare på mere fleksibilitet, mere effektive møder og mindre transporttid. Den byder også på oplevelsen af, at det er sværere at udvikle, savnet af at mødes med kolleger og fornemmelsen af at være isoleret ”bag skærmen”.
Med en ændring af vores organisation til en digital arena ændrer spillebanen for udvikling og vedligehold af vores relationer sig også. Kroppen placeres hjemme foran skærmen. Vores vaner og normale omgang med hinanden flyttes rundt. Dynamikken mellem os bliver en anden.

Det har længe være velkendt, at organisationer, der lykkes godt, gør det i kraft af deres relationer. Velfungerende relationer fremmer både trivsel og opgaveløsning. Men hvordan udvikler vi nye relationer og plejer de eksisterende, når digitale møder erstatter fysiske?

I denne Open Session udforsker vi de barrierer og udfordringer, der er ved at få relationer til at fungere i en digital kontekst – så vi føler os hørt og set og sammen kan udrette noget. Samtidig retter vi blikket mod de muligheder for organisatorisk udvikling og trivsel, som digitale arbejdsformer tilbyder.

Kom med!

Sessionen foregår på Zoom den 10. februar kl. 8-10. Du tilmelder dig til info@humanbusiness og får herefter tilsendt link. Alle er velkomne. Det eneste, du forpligter dig til, er at tage din deltagelse seriøst. Meld derfor afbud, hvis du bliver forhindret og vær klar til at indgå i dialog med andre deltagere. Tilmelding senest fredag den 1. februar.

Program

  • Velkommen
    Introduktion til dagens program og til Human Business
  • Den digitale organisation – i et relationelt perspektiv
    Når vi bliver digitale, ændrer betingelserne for vores relationer sig også. Men behøver det at have negativ indflydelse på vores trivsel og på vores opgaveløsning? Hvad er det egentlig for relationelle barrierer, der skabes af teknologien og biologien – og hvilke skabes af os mentalt? Med afsæt i en psykologisk og relationel tilgang til organisationer sætter vi fokus og begreber på, hvad der kan ske for vores relationer, når vi bliver digitale. Og hvad der kan ske for vores selvopfattelse. Oplægget holdes af Jannie Rasmussen, cand.psych, og Inger Bøgh, cand.mag. med speciale i samtaler.
  • Undersøgelse af den digitale organisation
    Hvordan har den digitale arbejdsplads udviklet sig gennem året? Hvilke erfaringer har vi gjort os? Hvor står vi nu? I fælles dialog og refleksion undersøger vi sammen ”do’s and dont’s” og ser på, hvad den digitale arena kan og ikke kan i dag – og hvor vi evt. skal sætte ind, eller trække os tilbage. Jannie & Inger bidrager undervejs med psykologiske og kommunikative indsigter.
  • Tak for i dag
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Skriv en kommentar