Nyt kursus: Det personlige konsulentgrundlag

Det personlige konsulentgrundlag

Bevar fodfæstet som intern konsulent når krydspresset skubber og trækker

Som konsulent i det offentlige står du ofte midt i organisationens krydsende interesser og dilemmaer. Det stiller krav – ikke bare til dine faciliteringsværktøjer, men også til dig!

På dette kursus dykker vi ned i, hvordan vi kan forstå de organisatoriske brændpunkter og indviklede problemer, man står med som konsulent. Du bliver klogere på, hvad der gør det muligt for netop dig at begå dig, stå sikkert og bevare din integritet i konsulentarbejdet gennem undersøgelse af dit eget konsulentgrundlag.
Efter kurset kan du forvente, at du
• står mere sikkert i dine fagpersonlige værdier og strategier som intern konsulent.
• bedre forstår ’spillene’ i den offentlige organisation.
• kender dine ‘triggere’ og kan arbejde positivt med at stå i modsatrettede værdier.
• kan skabe flere magiske øjeblikke, hvor samarbejde og problemløsning løfter sig mærkbart.
• har større integritet og oplever mere nærvær og tillid i din arbejdssituation.
Kurset er workshopbaseret med fokus på, at hver enkelt deltager undersøger sit personlige konsulentgrundlag.

Indholdet er:
• Konsulentarbejdets mange former og formål
• Det organisatoriske krydspres for interne konsulenter
• Irritationstriggere og magiske øjeblikke
• Egne fagpersonlige praksisser, strategier og værdier
• Kunsten at forlige sig og samtidig øge sin integritet
• Mit personlige konsulentgrundlag

Kurset er for dig, der og kan nikke genkendende til konsulentopgaver, hvor du både skal være: Vidende fagekspert OG motiverende facilitator, loyal formidler OG strategisk sparringspartner, ledelsens forlængede arm OG medarbejdernes ventil, politikernes tro væbner OG budgetholder osv. Du skal have lyst til at blive klogere på dig selv og din praksis.

PRAKTISK INFO

Kurset afholdes 30.3 og 19. 4. 2023. Begge dage kl. 10-15.30 i Spinderihallerne, Vejle. Intropris kr. 7.900,- incl. forplejning og materialer, excl. moms. Max 16 deltagere.

Kursusholdere er Inger Bøgh og Katrine Schumann. Begge tidligere interne konsulenter i det offentlige og nu selvstændige konsulenter med speciale i samarbejdsprocesser og fornyelse i det offentlige.

For at deltage skal du have lyst til at forholde dig undersøgende til din egen praksis og bringe dig selv i spil. Du kan være ansat som organisationskonsulent eller som fx fagkonsulent eller projektleder.

 

TILMELD DIG

Tilmeld dig via mail til:

Inger Bøgh
Mobil: 29 25 77 17
inger@humanbusiness.dk

Katrine Schumann
mail@katrineschumann.dk
www.katrineschumann.dk

 

MERE INFO?

Besøg Katrine Schumanns uddybede beskrivelse 

Skriv en kommentar