Læringsfællesskab

Læringsfællesskab for interne konsulenter

Tag dine erfaringer alvorligt og få øje på nye handlemuligheder

Læringsfællesskab for interne konsulenter

I læringsfællesskabet for interne konsulenter arbejder vi med dine og de øvrige deltageres aktuelle udfordringer og reflekterer sammen over dem.

Vi beskæftiger os med temaer som magt i organisationer, paradokser i organisationer, meningsskabelse, forandringer og forandringsprocesser, kommunikation, organisationskultur, grundlæggende organisationsforståelse, ledelse, konsulentrollen og problemstillinger omkring det at være intern konsulent.

Vi tager afsæt i metoderne ”communities of inquiry” og ”refleksive narrativer”, der har stærkt fokus på at arbejde med konkrete erfaringer fra hverdagen.

Når vi tager vores erfaringer alvorligt som afsæt for læring i et fællesskab, åbner vi op for nye forståelser af de situationer, vi befinder os i og derved for nye handlemuligheder. Deltagelsen i et lærende fællesskab gør samtidig, at du ikke kun lærer af egne men også andres erfaringer.

Vi arbejder med afsæt i nedskrevne refleksive narrativer om konkrete situationer fra dine og de øvrige deltageres hverdag, som vi sammen ønsker at blive klogere på. Med afsæt i disse faciliterer vi yderligere refleksion såvel individuelt som i gruppen, og der perspektiveres med teori. g relevante.

Hvad får du med dig?

Læringsfællesskabet udvider og nuancerer dine handlemuligheder som konsulent. Du bliver klogere på de sammenhænge, du indgår i, og du bliver mere bevidst om, hvordan dine egne tanker og antagelser spiller ind på de valg, du træffer, og på det, du oplever i dagligdagen. Desuden øges din bevidsthed om og opmærksomheden på de mønstre, magtrelationer og positioner, der er på spil i de sammenhænge, du arbejder i.

Hvem er læringsfællesskabet relevant for?

Forløbet er for dig, der er intern konsulent, hvad enten det er indenfor det offentlige eller i en privat virksomhed. Du kan komme fra både fra en stabs- eller linjefunktion. Dog er det et krav, at du i nogen grad arbejder på tværs af en organisation eller organisatorisk enhed med tiltag, der typisk involverer mange og rammer bredt i organisationen.

Vi opfordrer konsulenter med forskellig grad af erfaring til at deltage, da diversitet i gruppen vil skabe grundlag for flere perspektiver og dermed øget læring for såvel den enkelte som gruppen.

Forløbet afholdes i Kolding.
Der oprettes løbende nye grupper.

Kontakt Jannie Rasmussen for tilmelding eller for at høre nærmere: Jannie@humanbusiness.dk, mobil 53 51 36 10

Pris: 26.000 kr. ex moms. Inklusiv materialer og forplejning.
Der oprettes online-forum med relevante materialer.

Facilitatorer: Jannie Rasmussen og Inger Bøgh

Er dette udviklingsforløb ikke noget for dig?

Se vores andre udviklingsforløb her

Kontakt
Har du spørgsmål til forløbet, så tag fat i os.

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Inger Bøgh
Partner

Mail:
inger@humanbusiness.dk

Mobil:
29 25 77 17

HumanBusiness
©2016 Palle Peter Skov

Jannie Rasmussen
Partner

Mail:
jannie@humanbusiness.dk

Mobil:
53 51 36 10