Case: Fyns Almennyttige Boligselskab

CASE

Fyns Almennyttige Boligselskab – FAB

”Vi samarbejder med Human Business om generel udvikling af vores ledelse i FAB og om udvikling af lederne og ledergrupperne på flere niveauer i virksomheden. Leverancerne består af lederseminarer, undervisning og coaching. Særligt har vi haft fokus på at få defineret kerneopgaven og de understøttende relationer og praksisser på de forskellige ledelsesniveauer og på at definere et fælles ledelsesgrundlag for hele FAB. Som et særligt element, har vi arbejdet med refleksion med afsæt i cases, hvilket har bidraget til, at lederne har fået et andet blik på de problemstillinger, de står i og dermed kan se andre handlemuligheder.

Jeg oplever samarbejdet med Human Business som inspirerende, tillidsfuldt og top professionelt med masser af forståelse for og support til de issues enhver organisation og ledelse  nu engang bøvler med. Human business har stort menneskekundskab, knowhow og erfaring inden for alle områder af organisation og ledelse og et skarpt blik for både problemstillinger, processer og værktøjer, der kan flytte mennesker og kulturer bedre steder hen.

De er gode til lydhørt og respektfuldt at fornemme og vurdere de udfordringer og drømme, som forskellige faggrupper – ledere og medarbejdere – sidder med. De er skarpe til at se og tilbyde processer og rådgivning, der udvikler og skaber læring og refleksion i positiv retning – og med blivende effekt – så ”det gode” stadig er i live og blivende, når et forløb med Human Business er afsluttet.

I samarbejdet har jeg været særligt glad for den store professionelle og menneskelige forståelse og erfaring, som både Inger og Jannie besidder – og så altid blik for at skabe energi, tro og håb for vejen frem.

Noget af det, vi særligt har fået med os fra samarbejdet med Human Business er en skærpet evne i vores ledelse til sammen og hver for sig at reflektere over os selv og vores egen ledelsespraksis på en måde, der rykker alle, som har været i hænderne på Jannie og Inger. HB har en helt særlig evne til at skabe lysten til refleksion og læring, som smitter og beriger de grupper og enkeltpersoner, som nyder godt af et af deres forløb.

Det er en stor fornøjelse at arbejde med Jannie og Inger. Udover deres høje faglighed og professionelle blik er de simpelthen bare virkeligt gode til at skabe en super god og tryg atmosfære – med plads til smil og et godt grin. ”

Claudia Pring, Chefkonsulent, Organisation og Ledelse

Skal vi tale sammen?

Vi vil altid gerne høre om, hvad der optager jer. Kontakt os for en uforpligtende snak eller et møde.

Denne formular indsamler navn, telefonnummer og din besked så vi kan kontakte dig efterfølgende. Du kan læse om, hvordan vi indsamler og håndterer dine data i vores privatlivspolitik her.